logo

Biyografi Nedir? Biyografi bir insanın hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda erek o kişiyi bütün yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) tanıtmaktır. Biyografi açık, yalın bir dille anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri ifade eden bu tür eserlere tezkire denirdi. Türk edebiyatında bunun ilk örneğini Ali şir Nevai vermiştir.

Bir kimsenin yaşam hikayesi. Tanınmış kişilerin hayatını söz eden yazı veya eser. Eskiler tercüme-i durum derlerdi. Biyografiler şahısların hayatını, çalışmalarını ve düşüncelerini anlatırlar. çok sayıda tanınmış, meşhur bireyin hayatını ve eserlerini konu edinen eserler bu adla anılır.

Bir biyografi yazısında konunun anlatılışında tarafsızlık, ifadede açıklık ve sadeliktir esastır. çok aşırı eski bir tarihe sahip olan biyografi, her dönemde önemli bir tür olmuştur.

Biyografisi hazırlanacak bireyin çevresini, yaşadığı devri hayatını ayrıntılarına kadar araştırarak incelemek gerekir. Edebiyatımızda ilk biyografi yazan Ali şir Nevai\`dir.

Yazar eğer kendi hayatını anlatmışsa yazıya otobiyografi diyoruz. çoğu zaman bunlarda sanatçı kendiyle birlikte aile büyüklerinden, çevreden, aile içi durumlardan da söz eder.

Otobiyografiler üslup yönüyle anıya benzer; anc* Yaşamı yazılan kişinin kendisi sebebi ile değil, onunla ilgili araştırma oluşturan, bilgi ve belgelere ulaşan ya da onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler sebebi ile kaleme alınır.