logo


Kur'an-I Kerim: islam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir kelime olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek manasına gelmektedir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üzerinde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek yönünden Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de direk Allah vasıtası ile bildirilmiştir. Hz. Muhammed de gelen vahyi ezberlemiş, sonra da hangi sureye ait olduğunu belirterek vahiy katiplerine yazdırmıştır. bununla beraber bu ayetler oldukça çok sahabi (Hz. Muhammed’in yakın çevresinde bulunanlar) sebebi ile da ezberlenmişti. Kuran’ın inmesi Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca sürdüğünden kitap biçimine getirilmesi düşünülmemiştir. lakin Hz. Muhammed’in ölümünden sonra elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) ismi verildi.