logo

22 Kez Görüntülendi.
54 Farz

1- Allah’ı daima zikretmek.
2- Helal kazanılmış elbise giymek
3- Abdest elde etmek.
4- Beş süre namaz kılmak.
5- Cünüplükten gusletmek.
6- Rızk için Allah’a tevekkül (itimad) etmek.
7- Helalden yeyip içmek.
8- Allah’ın taksimine yetinmek.
9- Tevekkül etmek.
10- Kazaya (yani Allah’ın hükmüne) razı olmak.
11- Nimete karşılık şükretmek.
12- Belaya dayanmak.
13- Günahlara tevbe etmek.
14- İbadetleri ihlas ile yerine getirmek.
15- Şeytanı düşman kavramak.
16- Kur’an-ı kanıt tanımak.
17- Ölüme tedbirli almak.
18- İyiliği emredip kötülükten engellemek.
19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
20- Anaya-babaya iyilik ve boyun eğmek.
21- Akrabayı ziyaret etmek.
22- Emanete hıyaret etmemek.
23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
24- Allah ve Rasulüne itaat etmek.
25- Günahtan kaçınıp Allah’a sığınmak.
26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.
27- Her şeye ibretle görmek.
28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk’ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi dikkate almak)
29- İlim öğrenmeye kastetmek
30- Kötü zandan kaçınmak
31- İstihza (alay) etmemek
32- Harama bakmamak
33- Defalarca içten elde etmek
34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek
35- Büyü yapmamak
36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak
37- Allah’ın azabından korkmak
38- Bir jurnal nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka devretmek
39- Allah’ın rahmetinden ümid kesmemek
40- Nefsinin kötü arzularına ast olmamak
41- Alkol kullanmamak
42- Allah’a ve mü’minlere su-i zan etmekten kaçınmak
43- Zekat belirlemek ve mali cihatta bulunmak
44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak
45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz yetişmek
46- Yetimin malını hileli olarak yememek, onlara iyilik etmek
47- Kibirlilik etmemek
48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak
49- Beş vakit namazı muhafaza etmek
50- Zulm ile halkın malını yememek
51- Allah’a şirk (ortak) koşmamak
52- Riyadan (gösterişten) sakınmak
53- Yalan yere yemin etmemek
54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
3+8 = ?