logo

22 Kez Görüntülendi.
Abdesti Bozan Haller

ABDESTİ BOZAN DURUMLAR

1- Idrar ya da dışkı yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. Mâide sûresi 6. âyetinde “…sizden birisi abdest bozmaktan geri dönmüşse…” ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’e “Hades nedir?” diye sorulduğunda; “Her iki yoldan çıkandır” cevabını vermeleri, ön ve arka yollardan birinden meydana çıkan idrar, dışkı, yel, vedi, mezi, meni, kurt ve öteki hususların abdesti bozduğunu ifâde eder.

2- Aklın sezgi gücünü gideren hususlar; uyuklamak, bayılmak, delirmek, sarhoş almak vs.’dir. Ama oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz. (Müslim, Vudû’, 2; Ahmed b. Hanbel, 1, 256).

3- Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ya da sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akıcı kana bakılır, şâyet bu kan tükrük kadar veya tükrükten artı ise abdesti bozulur.

4- Ağız doluşu istifra etmek. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) “Kusuntu abdesti bozar” (Tirmizî, Tahâre, 64) buyurmaktadır. Kusma ağız doluşu değilse abdest bozulmaz.

5- Cinsî münasebette bulunmak.

6- Bütünüyle cinsî ilişki olmasa bile bayan ve erkeğin çıplak veya ince bir elbise ile vücutlarının veya tenâsül uzuvlarının birbirine değmesi.

7- Teyemmüm yapan kimsenin su bulması .

8- Namazda sesli olarak tebessüm etmek. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Sizden biriniz namazdayken kahkaha ile gülerse abdesti ve namazı birlikte iade etsin. ” Kahkaha namazın dışarıya olursa abdesti bozmaz.

Bir kimse abdest alırken bir takım organlarını yıkayıp yıkamadığı konusunda üzüntü ederse, ola ki bu ilk defa karşılaştığı bir belirsizlik ise o organını her tarafta yıkar, değil eğer sürekli şüpheye düşüp duruyorsa bu şüpheşinin önemi yoktur. Abdestini tam almış sayılır. Abdestinin bozulup bozulmadığını tam hatırlayamayan birey kesin olarak abdest aldığını hatırlıyorsa abdestli demektir. Çünkü kesin olarak tanıdık bir husus şüphelerle değil olmaz.

Hem namaz haricinde abdestinden şüpheye düşenin abdest almasının takvaya daha yakın olduğu; fakat namaz içinde yer alan kimsenin ise abdestinden şüpheye düşmesi hâlinde namazını bozup abdest alması gerekmediği âlimler göre ifâde edilmiştir.

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
3+10 = ?