logo

4 Kez Görüntülendi.
Bizim Ali (Arş-ı Muallatta)

Arş-ı muallatta bir top nur iken

Bizim Ali yere nasıl indi ki

Füzesi mi vardı kanat mı taktı

Kamber devesine nasıl bindi ki

Gökte ki nur neden üçe bölündü

İki yok bir Adem e indi

Ahiri Muhammet Ali�dir dendi

Ali Mehdi olup nere sindi ki

Arş-ı kürşü yeri göğü yaratan

Bin bir isim ile hergün tur atan

Kiminin gönlünü nurla donatan

Ali sevgisiyle kimler ondu ki

Nerde Erzen Dağı var mıdır gören

Aslan yokken suya salman�ım giren

Kır-atla Salmana bir selam verin

Bir nergiz alıp da niye döndü ki

Kim idi Kırklar da Engür�ü döken

Ali miydi başı semah da çeken

Beşikte küçücük bir çocuk iken

O kocaman devi nasıl yendi ki

Allah bir Muhammed Tanrı Ali�dir

Dersiniz yolumuz Ali yoludur

Ali Muhammed�in hem sağ koludur

Acep Mustafa�ya nasıl kandı ki

Din iman sahibi kıyar mı cana

Harp için mi geldi Ali cihana

Dört kitapta haktır diyorsan bana

Zülfikar ile kaç ocak söndü ki

Hid�e cenge gitti Ali ne zaman

Düldül�ü kuş muydu söyleyin aman

Ali zülfikarın çaldığı zaman

Acep zülfikar kaç metre sündü ki

İşte ilim bilim sırrı neresi

kanar idi Muhammed�in yarası

Geldi Ali�yi hergün göresi

Kuran�ı düzerken niye şendi ki

Ali hem yazardı hem de uygular

Ol zaman başkaydı başka duygular

Ol günden bugüne gelen kaygular

Söyleyin ne zaman nerde dindi ki

Ehl-i Beyt�in ulu atası Ali

Tuttu Hak�ka giden temiz bir yolu

Her derdin kanayan potası Ali

Hangi ateşlerde nasıl yandı ki

Ali�nin davası ekmek davası

Ali�ydi her fukaranın babası

Uzayıp gelen Kerbela vakası

Yezit niye herşey bitti sandı ki

Düldül�ün nalına altın diyenler

Zengin m�olur kuru ekmek yiyenler

Ali�yi bilerek sever sevenler

Hem çağında hem de lider şimdi ki

Ali sofrasından durmaz yersiniz

Efsaneler ile döndü tersiniz

Ali bin bir dona girer dersiniz

Ali�nin giydiği nasıl dondu ki

Kimi der insandır kimi der Allah

Ol Arap yiğidi hem vallah billah

Kimine hedeftir kimine silah

Can Yoksul Ali�yi neden andı ki

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
8+1 = ?