logo

2 Kez Görüntülendi.
Dediler Baki Haydar

Şeriatta tarikatta marifette hakikatta

Dört kitabın dördünde dediler baki Haydar

Arabice Farisice Türkice Lokadice

Cennette kevser dağıdır comardı saki Haydar

İnandım iman getirdim Muhammedin yarine

Şirk getiren kafir olur erenler serdarına

Ta ezelden evrakımdır nuruna didarına

Müminlerin şahı münkürlerin ahı Haydar

Cebraile rehber oldu gösterdi Rabbisini

Dev peri hafin çekerdi işidince sesini

Sıtkı ile sevdiğim için bu mülkün ebadısını

Nice sıkletten kurtardı salmanı baki Haydar

Her ne kadar adi olsa dayanmaz heybetine

Gine onun gücü yeter her düşmanın fethine

Binbir kispetten baş gösterdi erilmez hikmetine

Küllü keramet madani inandım baki Haydar

Destinden bir dolu içtim gönül onu unutmaz

Cahili ladan olan sana itibar etmez

Doğrusunu söyler isem vasfına takat yetmez

Mehemmedin cismi canı aklı idraki Haydar

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
10+4 = ?