logo

3 Kez Görüntülendi.
Genç Osman

Bir sabah namazı bedenden aştı

Kellesi düştü de gene savaştı

Nice münkirlerin tedbiri aştı

Atladı geçti hendeği Genç Osman

Bir sabah namazı tozdan dumandan

Kılıçın kabzası görünmez kandan

Kelle koltuğunda geliyor aslan

Yan anam yan bana derler Genç Osman

Abdestin alırdı namaz kılardı

Hepisinden evvel cenge girerdi

Ya şehitlik ya gazilik dilerdi

Allah Allah dedi geçti Genç Osman

Genç Osman�ın atı kötüden kötü

Düşmanın kılıncı zehirden katı

Çekiverin baş tavladan kır atı

Özengiler kızıl kana boyansın

Atamdan öğrendim ata binmeyi

Pirimden öğrendim kılıç çalmayı

Dilerim Mevla�dan Kızıl-elma�yı

Yan anam yan bana derler Genç Osman

Kafir geldi Bağdat elini bastı

Yıktı minareleri çanları astı

Allah Allah diyen dilleri kesti

Koç gibi meydanda döndü Genç Osman

Düşman geldi şu Bağdat�ı payladı

Davacılar İstanbul�u boyladı

Vezirler söyledi Hünkar ağladı

Koç gibi meydanda döndü Genç Osman

(Padişah)

Genç Osman dedikleri gelsin göreyim

Nasıl yiğit ise ben de bileyim

Vezirlik isterse üç tuğ vereyim

Sılasın isterse izin vereyim

Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Kesilsin kellenin kanı damlasın

Örtüver yazmayı sinek konmasın

Kafir düşman öldüğünü duymasın

Şehitlere serdar oldu Genç Osman

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
4+9 = ?