logo

2 Kez Görüntülendi.
Hacı Baba’nın (Muhammed Ali’den)

Muhammed Ali’den sürülüp gelir

Yoliyle erkanı Hacı Baba’nın

Mübarek cemalin gören şad olur

Mevaliler canı Hacı Baba’nın

Gevher sarrafıdır mihenktir taşı

Nice göre anı kör olan kişi

Kutb-ül arifindir yoldaşı eşi

Ol gevahir kanı Hacı Baba’nın

Anı inkar eden münkir delidir

İkrar eylerim ki gerçek velidir

İlimiz gözcüsü nesli Ali’dir

Çok olur ihsanı Hacı Baba’nın

Ayandür kendüye halimiz bilür

İhlas tutanların penahı olur

Murada erişmez mahrum mu kalır

Olanlar kurbanı Hacı Baba’nın

Ey gönül Baba’ya ola gör bende

Muhabbetin sakla can ilen tende

Gel Aşıki iste sıdkilen sen de

Erişe ihsanı Hacı Baba’nın

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
3+10 = ?