logo

15 Kez Görüntülendi.
Oldu (Hey Ağalar)

Hey ağalar dinlen kavga işini

Görki Şadevan’da kal-makal oldu

Dağlar seda verdi toplar atıldı

Nas ağlaştı didem yaşı sel oldu

Sel sel oldu yaşım ahu zar indi

İmdada yerişen Mevla’ dır indi

Yalağuzçam gediğinden görüldü

Nizam kadem bastı gel ha gel oldu

Gel ha gel olanda yürüdü asker

Dört bin koşum idi tamam hulüskar

İbrahim Paşaydı onlara serdar

Kazak gördü işi müşkül hal oldu

Çal ha çal olanda çekti koşunu

Dizi üste indi dağın döşünü

Herkes koltuğuna aldı başını

O gün akşamaçan çal ha çal oldu

Çal ha çal olanda Urus bozuldu

Saldat kaçtı şoş yoluna düzüldü

O gün her tarafa gazet yazıldı

Alındı Ardahan kızıl gül oldu

Kızılgül’de türlü sohbet açıldı

Yaralı sağ birbirinden seçildi

Cahil olan çiçek gibi biçildi

Koçyiğidin gülgez kanı göl oldu

Yığıluban gülgez kana bakması

Analar ağlayup şivan çıkması

Et talanı Ardahan’ın yağması

Yiğirmi dört saat ha al oldu

Al ha al olanda gelmedi imdat

Derakap yanını sardı hep sadat

Ya Rabbi mümine sen eyle medet

Çok kimsenin mezar yeri çöl oldu

Çok çöller karardı topun narindan

Urum korktu nasın tarümarından

Kalktı Hanaklardan göçtü yerinden

İrkü aldı öz özüne del’oldu

O ülküde Orağaz’ı kırdılar

Ne dindürüp nede mühlet verdiler

O ki bu kırgını hep de gördüler

Duyan kaçtı her tarafa yol oldu

Yol gitti Meyram’a görün bu işi

Yan yana düzdüler yüz elli kişi

Birden eylediler tabur ateşi

Onlar da orada sini Sal oldu

Sini Sal oldular dünya yüzünden

Kan töküldü Öçekli’nin gözünden

Geldi geçti Beyrehatun düzünden

Şoş etrafı tırpan değmiş cel oldu

Cel cel oldu gitti insanın leşi

Dahi yere yattı kalmadı kişi

Zennelerin ahı titredir arşı

Çok güzelin kirşanları kül oldu

Yandı fani dünya kül oldu bütün

Hak yardım eylesün bu işler çetin

Kimsede kalmadı ağız lezzetin

Çok kimsenin yerişmişi kel oldu

Acep n-acap imiş keli yiyende

Sadık kullar gam donunu giyende

Aklı puc olur dizi sıyrık diyende

Yakın bil ki bir gün Kenarbel olur

Kenarbel’i ağayanı gezeni

Molla müderrisi okur yazanı

Bütün gitti saltanatı düzeni

Kurtulanı koyun ile mal oldu

Adgüzel’ in şen idi konağı

Kamekan bezekli kaldı otağı

Badvalda saklardı doksan yatağı

Yüzü kumaş çarşafinan şal oldu

Derviş Ağa tuttular otağında

Süngüllü Kazaklar solu sağında

Oğlunu vurdular göz kabağında

Ne talihi kara gelmiş kul oldu

Derviş Ağa yandı katip elinden

Beni de vur dedi kendi dilinden

Çaparın güllesi söktü dalından

Ne ecele karşı gelen pul oldu

Pul dedi saldatın gör nice biri

Meramı İsa’yı koymamak diri

Korkmadı ölümden dönmedi geri

Öz şehit dilinde Hak Resul oldu

Şehit düşenleri böyle gördüle

Günahı yok nahak yere kırdılar

Ne dindirdiler ne hali sordular

Dil bilenler var ise de lal oldu

Lal oldu köylerin tutuldu dili

Kazaklar taladı serveti malı

Yollarda şehitler tuttu sağ solu

Bi-günah İslam’ a böyle hal oldu

Hal yaman şehide böyle baktılar

Çok canları mızraklara taktılar

İlerde olanı hepte yıktılar

Ara yerin müzeviri bol oldu

Müzevirlerden çok çektik belayı

İslam’ı kırdılar edna a’layı

Ardahan Hoçuvan Büyük Göle’yi

Sağ kalan çöllerde sersefil oldu

Sersefili şimdi atak oyanı

Enver Beğ’ in adı aldı cihanı

Alman Avusturya hem Al-Osmanı

Bir Hamza bir Rüstem biri Al-oldu

Tevarih bin üç yüz otuz senede

Anda kulağıma değdiği bir seda

Şimdi itibarsız fani dünyada

Kul Ahmet’in bu destanı böyl’oldu

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
7+9 = ?