logo

2 Kez Görüntülendi.
Şah’a Gidelim

Oturman kardeşler gelin sizinle

Kona kona göçe göçe Şah’a gidelim

Her kim yoldaş olursa gelsin bizimle

Ulu sular geçe geçe Şah’a gidelim

(Okunamadı) karar eylemez bunda

Kırklar cemi kurulmuş hazırdır anda

Hak arzu edersen gel beri sen de

Doğru yolu seçe seçe Şah’a gidelim

Şeriatin şartlarının yolun sürmeğe

Tarikatin gonca gülün dermeğe

Marifetin hakikatin halin görmeğe

Kapıların aça aça Şah’a gidelim

Şah yoluna feda olsun ruh-u revanlar

Şah’ın zülfikarına uğrasın bozanlar

Uğrun uğrun sin ile ey esrük canlar

Münkirlerden kaça kaça Şah’a gidelim

Taşkın sular gibi hem çağlayı çağlayı

Aşk oduna ciğerler dağlayı dağlayı

Ah ederek derdile ağlayı ağlayı

Göz yaşların saça saça Şah’a gidelim

Aşıki Şah’a gideni yarlıgar Hüda

Şefaat eyler ana Muhammed Mustafa

Benim Şah dediğim ol Ali-yyül Murtaza

Pervaz vurup uça uça Şah’a gidelim

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
6+5 = ?