logo

3 Kez Görüntülendi.
Sufiliğe İnanış

Dünya kayıp iken bir yıldız doğdu

Yedi kanadına şemaler vurdu

Sağ ve solunda ay ve gün doğdu

Dünyaya şule verip ısıtmadı mı

İbdida bey dedi elifi yazdı

Anın üzerine kuranı düzdü

Fadime gubbede yıldızı süzdü

Gubbesi o zaman kurulmadı mı

Beş nesne üstüne bağlandı nurlar

Pençeyi vurunca göründü haller

O zaman sürüldü ürfanlar yollar

Oniki ruh urda bilimedi mi

On iki ruh getirdi Hızırın atın

Derya köpüğünden yarattı zatın

O zaman dere eddi ol yedi katın

Balığı deryaya kaçırmadı mı

Yetmişbin yıl dolandı kimse yok idi

Cihan ıssız dünya bütün su idi

Mehracın önünde gubbe göründü

Görünce feriştah sevinmedi mi

O zaman feriştah gubbeye kondu

Kırmızı nur anda sivalin sordu

Ak nur ol zamanda cavabın verdi

O zaman bu dünya kurulmadı mı

Söyler Sefil Alim gurüf bendesi

Horasandan gelir gülün goncası

Doksan bir evliyanın kadim hocası

Hünkar Hacı Bektaş Pir olmadı mı

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
1+2 = ?