logo

2 Kez Görüntülendi.
Var (Bu Cihan Gülistanında)

Bu cihan gülistanında gezerim

Sanmanız kim benim gonca-fem’im var

Keşf eyleyüp arzuhalim yazarım

Ne tabibim vardır ne bir emim var

Gözlerimden akan yaşı silemem

Ne hikmeti olur aslın bilemem

Hicr elinden şad oluben gülemem

Efkar bastı yüreğimde gamım var

Çok içmişim bu feleğin zehrini

Anınçün akıttım çeşmim nehrini

Çekemedim irakbin kahrını

Gönlüm selin gözlerimde nemim var

Felek merhamet eylemez yaşıma

Ağu katar ekmeğime aşıma

Hicran yarelerin derdim başıma

Kırklar meclisinden özge demim var

Gam askeri çekmiş sancak alemin

Böyle çalmış bu serime kalemin

Çekmedeyim ayrılığın elemin

Gönlüm selin gözlerimde nemim var

Kulların ohşayup seven Allahım

Garip ilde lütfundur hem cefa hem

Aşıki’yim sensin peşt-i penahım

Ya İlahi senden başka kimim var

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
9+10 = ?