logo

3 Kez Görüntülendi.
Yalan Dünya (Hey Ağalar)

Hey ağalar hey gaziler

Ben bir derde düçar oldum

Yetim kalacak kuzular

Ben bu candan bezer oldum

İzmir İstanbul koymadım

Derdime çare bulmadım

Ecelim yetip ölmedim

Bir kuruca kovan oldum

Yirmi beş sene çektim

Yaş yerine kanlar döktüm

Kocadım belimi büktüm

Dertli dertli gezer oldum

Bahar geçti dolandı güz

Sancı gitmez gece gündüz

Selahittin istedi beş yüz

Ben orada şaşar oldum

Biraz ekin toklu sattım

Bindim Ankara’ya gittim

Beylerden irica ettim

Gülhane’ye yatar oldum

Röntgenci röntgene vurdu

Derdimi elime verdi

Operatör filmi gördü

Ben bıçağı sezer oldum

Yalan dünya ne darımış

Dert çekmesi ne zorumuş

Midemde çıban varımış

Can kafesten üzer oldum

İkinci koğuşa yattım

Altı günü tamam ettim

Sediyeye kendim gittim

Bir ayna var bakar oldum

İki iğne vurdu hoşalttı

Yardı karnımı boşalttı

İki satte baş etti

Dikişimi diker oldum

Bir kan vurdular koluma

Yönümü dönmem ölüme

Sediye geldi yanıma

Ben koğuşa gider oldum

Dertli dertli gezer oldum

Ben derdimi yazar oldum

Bu derdi ben çeke çeke

Öz canımdan bezer oldum

Fıtık apantistler gelir

Tabipler dersini alır

Her dertlere çare bulur

Ben derdimden halas oldum

Tabip olmuş yaza yaza

Cerrah olmuş yüze yüze

Allah ömür versin size

Ben bir taze civan oldum

On beş gün oldu varalı

Karyolalar bir sıralı

Dokuz gün yattım yaralı

Ben orada sılacı oldum

Bu derdimin dermanını

Kalem yazmaz fermanını

Ecel gelmiş can mı gider

Okur felek fermanımı

Aşık Haydar der köyüme

Selamet vardım evime

Komşular geldi yanıma

Görüştüm şadıman oldum

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
2+8 = ?