logo

4 Kez Görüntülendi.
Yürür O Afet-i Devranın

Yürür o afet-i devranın gönüller yakışı

Su gibi meylederek bezm-i merama akışı

Gider ağyar ele meygedede meyler çakışı

Acaba hangi nakkaş vurdu yüzüne nakışı

Hazne-i Şam’a Mısr’a Hind’e değer bir bakışı

Saçağı zer beline saati kordonu takışı

Ne güzel fes giyinir estirerek serde moda

O hilal kaşlarının yayın çekilmiş bulur da

Dedim emsalini göz görmemiş Anadolu’da

Dediler resmini biz gördük onun Yanbolu’da

Evliya Hanına bastıkça kadem buldu şeref

Güzelin lebleri debrense döker dürr-i necef

Mir’at-ı Hazret-i Yusuf emsali geçti …

Nice üftadelerin mahvına cem etti taleb

Serbesti can bahşetmiş rana güzele

Erişen sırrını faşeyleme her mübtezele

Seni hasna yaradana kurban olam lemyezele

Şerefi şanı güzel çare bulunmaz ecele

Hazne-i Şam’a Mısr’a Hind’e değer bir bakışı

Saçağı zer beline saati kordonu takışı

KONU HAKKINDA YORUMUNUZU YAZIN
3+7 = ?